DASK

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen  maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.